Veprovima spektakularan derbi!

732

Kragujevac Wild Boars – Vukovi Beograd  54:38 (20:0, 22:19, 6:19, 6:0 )

Stadion: FK „Sušica“. Gledalaca: oko 2.000.
Semafor:

Play by play:
Prvi napad imaju Divlji veprovi. Brajan Pejton vraća 15 jardi do 25j Kragujevčana.
1 za 10 B. Pejton trčanje 9 jardi.
2 za 1 Bedvel trčanje 20 jardi do 35 jardi Vukova.
1 za 10 Bedvel pas ka B. Pejtonu 15 jardi, do 20 jardi Vukova.
1 za 10 Lišanin obaranje DŽ. Pejtona, KG WB vraćen 5 jardi.
2 za 15 Bedvel trčanje 11 jardi,
3 za 4 Ristić trčanje 4 jarde, KG WB na 9 jardi od EZ Vukova.
1 za 10 Bedvel pas 9 jardi za Dž. Pejtona – TAČDAUN!!! Neuspešan PAT Nebojša Božanić. – 6:0

Napad Vukova, tačbek Vukovi, kreću sa svojih 20 jardi.
1 za 10 Mirot pas ka Cerovac 8 jardi, holding Vukovi 10 jardi kazna.
1 za 20 trčanje Mekdauel bez napretka.
2 za 20 Mekdauel trčanje 9 jardi, Šćekić obaranje.
tajm aut Vukovi
3 za 11 Vukovi kazna 5 jardi, pogrešan start
3 za 16 Vini Mirot nekompletan pas ka Cerovcu
Vukovi pant izblokiran, Džeremi Pejton prihvata loptu i vraća je 5 jardi TAČDAUN!!! Pretvaranje za 2 Bedvel ka Tomiću – 14:0!!

Napad Vukova, tačbek Vukovi kreću sa svojih 20 jardi.
1 za 10 Mirot pod pritiskom nekompletan pas.
2 za 10 Mekdauel trčanje -1 jard, Radenović obaranje.
3 za 11 Mirot sekovan, -8 jardi, Šćekić i Nikolić obaranje.
4 za 18 pant, Radojičić vraćanje do 35 jardi od EZ Vukova.

Napad KG WB počinje od 35 jardi Vukova
1 za 10 nekompletan pas Bedvel ka Ristiću.
2 za 10 nekompletan pas Bedvel ka B. Pejton.
3 za 10 Bedvel pas ka Tomiću 11 jardi, KG WB na 24 jarde Vukova
1 za 10 Ristić trčanje 11 jardi. KG WB na 13 jardi Vukova.
1 za 10 B. Pejton trčanje 5 jardi.
2 za 5 Bedvel pas ka Nedeljkoviću 8 jardi TAČDAUN!!! Nebojša Božanić neuspešan PAT 20-0

Vraćanje kik ofa Sava Đurović do 6 jardi Vukova
1 za 10 Mirot nekompletan pas ka Cerovcu.
2 za 10 Mirot nekompletan pas ka Cerovcu (ispuštena lopta).
3 za 10  Mirot pas ka Plamencu 20 jardi. Vukovi na 36 svojih jardi
1 za 10 Mirot nekompletan pas ka Bošnjaku.
2 za 10 Mirot pas ka Lugonji 6 jarde.
3 za 4 Mekdauel 4 jarde, obaranje B. Pejton.
1 za 10 Mekdauel trčanje 7 jardi,
2 za 3 Mirot nekompletan pas,
3 za 3 Mirot nekompletan pas ka Petakoviću (ispuštena lopta).
4 za 3 Mirot pas ka Stefanoviću 10 jardi, Vukovi na 37 jardi KG WB.
1 za 7 Mirot nekompletan pas
Kraj prve četvrtine
2 za 7 Mekdauel trčanje 2 jarda, B. Pejton obaranje, asistira Radenović
3 za 5 Mirot nekompletan pas ka Bošnjaku u end zoni, Radojičić izblokirao pas. Kazna za KG WB, pola distance od gola.
1 za 3 Mekdauel trčanje 3 jarde – TAČDAUN!!! Milan Matović PAT 20:7.
Dve kazne za B. i Dž. Pejtona kikof se izvodi sa 30 jardi od EZ KG WB.

Onsajd kik Vukova, Vujanac (KG WB) hvata loptu i zaustavqa se na 4 jarda od EZ KG WB.
1 za 10  Bedvel pas ka Dž. Pejtonu 15 jardi, KG WB na 19 svojih jardi.
1 za 10 B. Pejton trčanje 24 jarde.
1 za 10 Bedvel nekompletan pas ka Ristiću.
2 za 10 Bedvel pas ka Tomiću 46 jardi TAČDAUN!!! Bedvel ka Tomiću pretvaranje za 2 poena 28:7.

Vukovi kreću sa svojih 20 jardi,
1 za 10 Mekdauel trčanje -1 jard, Jovanović obaranje.
2 za 11 Mekdauel fambl, Mekdauel kupi fambl.
3 za 10 Radenović sekuje Mirota – 5 jardi.
4 za 15 Matović pantuje do 25 jardi od EZ KG WB.

Veprovi kreću u napad sa svojih 25 jardi.
1 za 10 Bedvel pas ka Tomiću 22 jarde,
1 za 10 Ristić trčanje 1 jard.
2 za 9 kazna pogrešan start KG WB
2 za 14 Bedvel pas ka B. Pejtonu 12 jardi,
3 za 2 Bedvel nekompletan pas.
4 za 2 Bedvel pas ka Dž. Pejtonu 33 jarde, TAČDAUN!!! Srđan Ružić neuspešan PAT – 34:7

Kikof u aut. Vukovi kreću sa svojih 40 jardi.
1 za 10 Mirot pas 50 jardi ka Bošnjaku TAČDAUN!!! Milan Matović izblokiran PAT (Šćekić) 34:13

Dž. Pejton vraća kikof  38 jardi, KG WB kreću sa 44 jarde Vukova.
1 za 10 Nedeljković ofanzivni pas interfirens nad Nikolovskim, kazna za KG WB 15 jardi.
1 za 25 Bedvel pas ka B. Pejtonu – 5 jardi.
2 za 30 Ristić trčanje 10 jardi
3 za 20 Bedvel nekompletan pas ka Tomiću (ispušten), KG WB na svojih 37 jardi
4 za 20 Ružić pant do 11 jardi Vukoav.

1 za 10 Mekdauel trčanje 1 jard.
2 za 10 Mirot pas ka Cerovcu 7 jardi, hvatanje za kacigu Cvetković 15 jardi kazna za KG WB. Vukovi kreću sa svojih 35 jardi.
1 za 10 Mekdauel trčanje 2 jarde.
2 za 8 Mirot dugačak pas, intersepcija Dž. Pejton vraćanje interspecije 43 jarde.

KG WB kreću sa 26 jardi Vukova
1 za 10 Ristić trčanje 12 jardi, holding KG WB 5 jardi kazna.
2 za 15 Bedvel pas ka Ristiću 23 jardi. KG WB na 7 jardi Vukova.
1 za 7 Bedvel trčanje 2 jarde,
2 za 5 Bedvel nekompletan pas, izblokiran.
3 za 5 Ristić 5 jardi trčanje TAČDAUN!!! Bedvel ka Dž. Pejtonu pretvaranje za 3 – 42:13.

Vraćanje kik ofa Mario Lugonja do 27 jardi Vukova, obaranje S. Đokić.
1 za 10 Mirot pas 43 jarde ka Bošnjaku. Vukovi na 27 jardi KG WB.
1 za 10 Mirot nekompletan pas ka Lugonji.
2 za 10 Mirot pas ka Petakoviću 10 jardi. 10 sekundi do kraja.
1 za 10 Mirot pa ka Petakoviću 9 jardi. Vukovi na 1 jard od EZ Veprova. 2 sekunde pre kraja.
3 za 10 Mirot ušunjavanje 1 jard. TAČDAUN!!! Mirot pas ka Lugonji, neuspešno pretvaranje za dva poena . – 42:19

DRUGO POLUVREME
Vukovi kreću sa svojih 35 jardi.
1 za 10 Mirot pas ka Cerovcu 37 jardi.
1 za 10 Mekdauel trčanje 5 jardi,
2 za 5 Mirot nekompletan pas,
3 za 5 Mekdauel trčanje bez napretka, Marjanović obaranje.
4 za 5 Mirot pas ka Cerovcu 15 jardi TAČDAUN!!! Mirot nekompletan pas ka Cerovcu, neuspešno pretvaranje za 2. 42:25.

Veprovi kreću sa svojih 32 jarde.
1 za 10 Bedvel pas ka B. Pejtonu 26 jardi. WB na 30 jardi Vukova.
1 za 10 B. Pejton trčanje 6 jardi, kazna holding 10 jardi za KG WB
1 za 20 Bedvel nekompletan pas ka Nedeljkoviću (ispušten).
2 za 20 Bedvel nekompletan pas ka B. Pejtonu.
3 za 20 Bedvel trčanje 3 jarde.
4 za 20 Bedvel pas ka Nedeljkoviću, izblokirao Nikolovski

Vukovi kreću sa 50 jardi.
1 za 10 Đurović trčanje 3 jarde.
2 za 7 Mirot nekompletan pas.
3 za 7 kazna KG WB, 5 jardi.
3 za 2 Mekdauel trčanje 4 jarde. Vukovi na 35 jardi WB.
1 za 10 Mirot nekompletan pas ka Bošnjaku (ispuštena).
2 za 10 Mirot pas ka Lazoviću 15 jardi. Vukovi na 20 jardi WB.
1 za 10 kazna Vukovi 5 jardi.
1 za 15 Mekdauel trčanje 4 jardi. Vukovi holding, kazna odbijeni.
2 za 11 Mirot pas ka Stepanoviću 20 jardi TAČDAUN!!! Milan Matović PAT, 42:32

Veprovi kreću sa svojih 32.
1 za 10 Trčanje Ristić, kazna
2 za 25 Bedvel pas ka B. Pejtonu 80 jardi. TAČDAUN!!! Bedvel nekompletan pas – 48:32.

Vukovi kreću sa svojih 20 jardi.
1 za 10 Mirot nekompletan pas
2 za 10 Mirot nekompletan pas ka Cerovcu, holding Košutić, 10 jardi kazna.
1 za 10 Mekdauel trčanje 14 jardi. Vukovi na 49 svojih jardi.
1 za 10 Mirot pas ka Stepanoviću 6 jardi.
2 za 4 Đurović trčanje 28 jardi. Vukovi na 12 jardi.
1 za 10 Mirot pas ka Stojanović pas 12 jardi TAČDAUN!!! Mekdauel neuspešno za dva 48:38.

Pokušaj onsajd kika, Veprovi dolaze do lopte i kreću sa 50 jardi.
1 za 10 Bedvel nekompletan pas.
2 za 10 Bedvel nekompletan pas.
3 za 10 Bedvel sekovan trčanje -20 jardi. Veprovi na svojih 27 jadri.

ČETVRTA ČETVRTINA:
4 za 10 pant do 30 jardi Vukova.

1 za 10 Mirot nekompletan pas.
2 za 10 Mirot pas ka Cerovcu 12 jardi.
1 za 10 Đurović trčanje -3 jarde.
2 za 13 Mirot pas ka Bošnjaku 12 jardi.
3 za 1 kana vukovi  5 jardi
3 za 6 Mirot kokmpletira pas 15 jardi. Vukovi na 19 jardi WB
1 za 10 Mirot nekompletan pas.
2 za 10 Mirot ka Stepanoviću 8 jardi.
3 za 2 Đurović trčanje 6 jardi. Vukovi na 5 jardi
1 za 5 Đurović trčanje 1 jard.
2 za 4 Mirot pas za tačdaun, B. Pejton intersepcija i vraćanje intersepcije 104 jarde – TAČDAUN!!! Ružić neuspešan PAT 54:38

Vukovi posle vraćanja Lugonje i kazne KG WB kreću sa 32 jarde KG WB.
1 za 10 Mirot pas ka Cerovcu 9 jardi.
2 za 1 Mirot trčanje 5 jardi. Vukovi na 20 jardi KG WB
1 za 10 kazna Vukova, kasni početak akcije, 5 jardi.
1 za 15 Mirot nekompletan pas.
2 za 15 Mirot pas ka Cerovcu, nekompletno.
3 za 15 Mirot pas, intervencija Radojičić
4 za 15 Mirot kompletira pas za 1 daun, ali kazna, holding
4 za 25 Mirot pas ka Plamencu 15 jardi, Cvetković obaranje. KG preuzima posed lopte sa svojih 20 jardi

3. minuta do kraja utakmice
1 za 10 Novaković trčanje bez napretka.
2 za 10 Bedvel pas, intersepcija Nedeljković vraćanje do . Kazna KG WB , pola distance od gola. Vukovi kreću sa 5 jardi.
1 za 5 Mirot trčanje bez napretka. Nesportsko ponašanje Mirot i Radenović. Kazne se potiru.
2 za 5 kazna Mrvić, pola distance od gola.
1 za 3 Đurović trčanje -2 jarde, Košutić obaranje. 1:56 do kraja.
2 za 5 kazna Vukovi.
3 za 5 Mirot nekompletan pas.
4 za 5 Mirot nekompletan pas. Kragujevac uzima posed lopte na svojih 8 jardi.

1 za 10 Novaković trčanje bez napretka.
2 za 10 nil daun. Kraj. Utakmice.