JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE

NAZIV JAVNE NABAKE DOKUMENTACIJA ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Smeštaj sa ishranom za kamp perspektivnih mladih sportista ameri;kog fudbala na Fruškoj Gori

ЈНМВ 1/2015-45

Konkursna dokumentacija PDF

Poziv za podnošenje ponuda PDF

30.03.2015