Javne nabavke

JAVNE NABAVKE

NAZIV JAVNE NABAKE DOKUMENTACIJA ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Smeštaj, ishrana i obezbeđenje adekvatnih uslova za potrebe perspektivnih sportista i seniorske reprezentacije američkog fudbala tokom priprema na kampu (Kopaonik) Obaveštenje o zakljucenom ugovoru PDF 13.06.2014
NAZIV JAVNE NABAKE DOKUMENTACIJA ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
JNМV 1/2014-58 - Javna nabavka sportske opreme (kacige) Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 31.03.2014. do 15:00 časova
NAZIV JAVNE NABAKE DOKUMENTACIJA ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ЈНМВ 2/2014-131 – Smeštaj, ishrana i obezbeđenje adekvatnih uslova za potrebe perspektivnih sportista i seniorske reprezentacije američkog fudbala tokom priprema na kampu (Kopaonik) Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
 12.06.2014. do 15:30 časova