JAVNE NABAVKE

Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljajne ponuda
Naziv javne nabavkeDokumentacijaRok za dostavljajne ponuda
Usluga autobuskog prevoza sportista JNMV 2/2015-131- Konkursna dokumentacija PDF
- Poziv za podnošenje ponuda PDF
04.09.2015. do 11.00 časova
Smeštaj sa ishranom za kamp perspektivnih mladih sportista ameri;kog fudbala na Fruškoj Gori JNMV 1/2015-45- Konkursna dokumentacija PDF
- Poziv za podnošenje ponuda PDF
30.03.2015