DOKUMENTA

Dokumenta Srpske asocijacije američkog fudbala

Bilteni

Službeni bilten 01-15
Službeni bilten 02-15
Službeni bilten 03-15
Službeni bilten 04-15
Službeni bilten 05-15
Službeni bilten 06-15
Službeni bilten 07-15
Službeni bilten 08-15
Službeni bilten 09-15
Službeni bilten 10-15
Službeni bilten 11-15
Službeni bilten 12-15
Službeni bilten 13-15
Službeni bilten 14-15
Službeni bilten 15-15
Službeni bilten 16-15
Službeni bilten 17-15
Službeni bilten 18-15
Službeni bilten 19-15
Službeni bilten 20-15
Službeni bilten 21-15
Službeni bilten 22-15
Službeni bilten 23-15
Službeni bilten 24-15
Službeni bilten 25-15
Službeni bilten 26-15
Službeni bilten 27-15
Službeni bilten 28-15
Službeni bilten 29-15
Službeni bilten 30-15

Dokumenta

Statut SAAF
Pravilnik o radu organa SAAF
Takmičarski pravilnik
Disciplinski pravilnik
Pravilnik o disciplinskim merama
Pravilnik o registraciji klubova i igrača SAAF
Pravilnik o bezbednosti i ponašanju na utakmicama SAAF-a
Pravilnik o dozvoli za sezonu
Pravilnik o medicinskoj zaštiti takmičara SAAF
Program antidoping delovanja
Pravilnik o reprezentacijama
Pravilnik o strucnom osposobljavanju i licenciranju trenera americkog fudbala u Srbiji
Evidencija dozvola za rad saaf-a stručno osposobljenim trenerima američkog fudbala u Srbiji
Uputstvo za registraciju igrača
Strategija SAAF
IFAF Tackle Rule Book 2015
IFAF Tackle Rule Book changes 2015
Youth Football Rule Book 2015
IFAF Flag Football Rule Book 2015

Propozicije

Razno

Pristupnica – Klubovi
Pristupnica – Igrači
Potvrda o obavljenom lekarskom pregledu
Ispisnica – Igrači
Sporazum o ustupanju igrača
Osnovni ugovor – punoletni
Osnovni ugovor – maloletni
Rade Rakočević biografija