Organi SAAF

Upravni odbor

Rade Rakočević | predsednik Upravnog odbora – president (at) saaf.rs
Mihailo Janković | član Upravnog odbora
Živorad Vasić | član Upravnog odbora
Desko Nikitović | član Upravnog odbora
Goran Nišavić | član Upravnog odbora
Miša Lukić | član Upravnog odbora
Džordž Šarčević | član Upravnog odbora
Vuk Dinčić | član Upravnog odbora
Nenad Kovač | član Upravnog odbora

Odbor za hitna pitanja

Rade Rakočević | predsednik Upravnog odbora
Goran Nišavić | član Upravnog odbora
Džordž Šarčević | član Upravnog odbora

Nadzorni odbor

Dejan Simić | predsednik Nadzornog odbora
Nemanja Simeunović | član Nadzornog odbora
Željko Jovanov | član Nadzornog odbora

Arbitražna komisija

Dejan Simić | predsednik Arbitražne komisije
Vuk Dinčić | član Arbitražne komisije
Vladimir Đorđević | član Arbitražne komisije

Izvršni direktor

Branko Vučinić | email: direktor (at) saaf.rs

Generalni sekretar

Nikola Davidović | email: office (at) saaf.rs

Reprezentacija Srbije

Branko Vučinić | direktor reprezentacije | email: nationalteam (at) saaf.rs
Nikola Davidović | zamenik direktora reprezentacije

Balkan Bowl

Vukašin Simonović | koordinator | email: balkanbowl (at) saaf.rs

Takmičenja

Igor Gajić | komesar za takmičenje | email: komesar (at) saaf.rs
Aleksandar Banković | komesar za suđenje | email: sudije (at) saaf.rs
Vladimir Vukićević | disciplinski sudija | email: disciplinski (at) saaf.rs

Stručna udruženja

Udruženje sudija američkog fudbala
Svetozar Kobilarov | predsednik IO | email: usafpresident (at) saaf.rs
Ivana Lazić | član IO
Aleksandar Banković | član IO
Željko Mančić | sekretar | email: usafsecretary (at) saaf.rs

Udruženje trenera američkog fudbala
– Predsednik
– Sekretar

Radna tela

Komisija za razvoj takmičenja
Vukašin Simonović | predsednik
Nebojša Kartalija | član
Stefan Milutinović | član

Markentinški tim
Borislav Mihajlović | predsednik
Miloš Stanojlović | član
Slobodan Todorović | član

Komisija za unapređenje suđenja
Predrag Pavlović | predsednik
Svetozar Kobilarov | član
Katarina Milojković | član

Disciplinska komisija Udruženja sudija američkog fudbala
Željko Mančić | predsednik
Dejan Mihajlov | član
Marko Dumeljić | član

Press

Slobodan Todorović | urednik veb-sajta | email: press (at) saaf.rs