Američki fudbal u trećoj kategoriji sportova!

819

Posle višegodišnjeg truda Srpske asocijacije američkog fudbala, američki fudbal je napokon napredovao na lestvici kategorizacije sportova u Srbiji. Naime, Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić potpisao je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o nacionalnoj kategorizaciji sportova, koji je objavljen 19. novembra u broju 126 Službenog glasnika Republike Srbije, a kojim je predviđeno da se američki fudbal iz četvrte unapredi u treću kategoriju sportova.

Ovom promenom, američkom fudbalu kao sportu je priznat veći značaj u srpskoj porodici sportova, a samim tim je i osnov za dalji napredak i bolje pozicioniranje, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Kontinuirani napori i aktivnosti u smeru napredovanja američkog fudbala iz treće u četvrtu kategoriju sportova su počeli za vreme mandata predsednika Vuka Dinčića, a završen pod vođstvom Radeta Rakočevića, aktuelnog predsednika SAAF.

Do ovog rezultata, američki fudbal je došao zahvaljujući naporima svih činioca u ovom sportu, pa ovom prilikom Srpska asocijacija američkog fudbala čestita svim klubovima, igračima, trenerima i svima ostalima koji su na bilo koji način doprineli da američki fudbal kao sport zauzme bolju poziciju u nacionalnoj kategorizaciji sportova.