SAAF: Konkurs za poziciju koordinatora za marketing, PR i promociju

675

Promocija i marketing američkog fudbala u javnosti je za Srpsku asocijaciju američkog fudbala jedan od prioriteta. Cilj nam je da se iz godine u godinu u Srbiji povećava marketinško prisustvo SAAF-a u medijima, kako bi se povećao broj ljudi koji žele da treniraju i prate američki fudbal u Srbiji, kao i kako bi se privukli novi potencijalni sponzori. Želja nam je da uspostavimo sistem koji će omogućiti što veću prisutnost američkog fudbala u javnosti, popularizujući sva takmičenja u našem sportu, sve timove i sve događaje u američkom fudbalu.

Potrebna nam je osoba za sledeću poziciju:

Koordinator za markting, PR i promociju SAAF

Od osobe koja konkuriše za ovu poziciju se očekuje da posedujete:

• Sopstvenu motivisanost za ovaj anganžman
• Iskustvo u marketingu, PR i promotivnim aktivnostima (u prijavi obavezno navesti iskustvo u ovim oblastima, vezano za američki fudbal i ostale oblasti)
• Izražene komunikacione i pregovaračke sposobnosti
• Izražene sposobnosti pisanja i prezentovanja
• Poznavanje rada na računaru (Windows, Internet, MS office)
• Dobro poznavanje društvenih mreža na internetu
• Poznavanje engleskog jezika (na nivou službene komunikacije, usmeno i pisano)
• Širinu stečenog znanja i administrativnih veština
• Sposobnost uspostavljanja radnih standarda kako za sebe tako i za druge sa kojima ćete rukovoditi i sarađivati
• Sposobnost da angažujete volontere i rukovodite njima
• Uticaj na druge u smislu veštine da uspešno predstavite namere i sprovedete ciljeve
• Liderske veštine
• Sposobnost donošenja odluka u kriznim i neplaniranim situacijama
• Sposobnost analiziranja problema i zaključivanja
• Sposobnost rukovođenja različitim programima i projektima.
• Orijentisanost na timski rad i ostvarenje rezultata

Od Vas se očekuje da budete odgovorni za:

• Sačinjavanje marketing plana za popularizaciju američkog fudbala u svim njegovim segmentima i vođenje kampanja širom Srbije
• Formiranje tima za sprovođenje ovih aktivnosti
• Kontakt sa medijskim kućama u Srbiji (TV, novine, radio, internet)
• Promocija događaja iz američkog fudbala i vođenje kampanja na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Youtube, Foursquare, Instagram)
• Osmišljavanje vizualnih rešenja i pisanje promotivnih tekstova o američkom fudbalu.
• Kreiranje sadržaja Facebook stranica i svakodnevno vođenje Facebook, Twitter, Instagram stranica.
• Svakodnevna komunikacija sa SAAF organima, klubovima, fanovima, kao sa i širom javnošću po potrebi kampanja.
• Sačinjavanje Pressclipping-a.
• Kontinuirano obaveštavanje organa SAAF-a o planiranim i ostvarenim aktivnostima.

Koordinator u svom poslu ne sme da pokaze klupsku, ili regionalnu, naklonost ni u kom slučaju, jer će to biti strogo sankcionisano.

Obezbedićemo Vam:

• Institucionalnu, logističku i tehničku podršku za ostvarivanje planiranih aktivnosti.
• Na mesečnom nivou pokrivene troškove telefona u vrednosti od 1.500,00 din., interneta u vrednosti od 1.500,00 din. i kancelarijskog materijala po potrebi.
• Mogućnost da ostvarite lični i profesionalni napredak i kasnije, srazmerno kvalitetu Vašeg anganžmana, dobijete preporuke od SAAF.
• Priznanja i stimulacije za Vas
Ukoliko smatrate da ste Vi prava osoba za ovu poziciju potrebno je da nam pismeno dostavite svoj CV i plan rada za naredne četiri godine kao Koordinatora za marketing programe SAAF, sa jasno određenim ciljevima, metodama sprovođenja i vremenskim rokovima, na dve A4 stranice u elektronskoj formi na: office@saaf.rs