SAAF: Konkurs za koordinatora za skolski sport, omladinske i dečije programe

604

Jedan od najvažnijih ciljeva Srpske asocijacije američkog fudbala je da se iz godine u godinu povećava broj dece koji ga treniraju. Želja nam je da uspostavimo sistem koji će omogućiti što veću prisutnost američkog fudbala u školama širom Srbije, kao dodatnu školsku sportsku aktivnost i ujedno obezbedimo kontinuiran razvoj svih omladinskih i dečijih SAAF programa. 

Potrebna nam je osoba za sledeću poziciju:

Koordinator za školski sport i omladinske i dečije programe SAAF

Od osobe koja konkuriše za ovu poziciju se očekuje da posedujete:

• Institucionalnu, logističku i tehničku podršku za ostvarivanje planiranih aktivnosti, kao i pomoć u pristupu obrazovnim ustanovama i radu sa školama
• Na mesečnom nivou pokrivene troškove telefona u vrednosti od 1500,00 din., interneta u vrednosti od 1.500,00 din. i kancelarijskog materijala po potrebi.
• Pokrivene putne troškove po potrebi službenih zadataka.
• Mogućnost da ostvarite lični i profesionalni napredak i kasnije srazmerno kvalitetu Vašeg anganžmana dobijete preporuke od SAAF.
• Upotrebu opreme SAAF neophodne za obavljanje svih postavljenih zadataka
• Priznanja i stimulacije za Vaše volontere
• Priznanja i stimulacije za Vas
• Mogućnost da vremenom osnujete stalni tim kojim biste rukovodili

Od Vas se očekuje da budete odgovorni za:

• Uključivanje što većeg broja dece i omladine u američki fudbal iz osnovih i srednjih škola u Srbiji
• Formiranje tima saradnika koji će po regionalnom principu pokrivati teritoriju Srbije i biti odgovorni za sprovođenje planiranih aktivnosti
• Pripremanje predloga projekata od nacionalnog značaja i vođenje kampanja širom Srbije za uključivanje mladih i dece u američki fudbal.
• Standardizaciju pravila i opreme za decu i mlade.
• Organizovanje trenerskih i drugih edukacija
• Organizovanje trening kampova
• Vođenje administracije igrača za sva omladinska i dečija takmičenja SAAF
• Sačinjavanje i koordinisanje stimulativnim programima za najtalentovanije i najbolje igrače omladinskih i dečijih selekcija
• Kontinuirano obaveštavanje organa SAAF-a o planiranim i ostvarenim aktivnostima.

Koordinator u svom poslu ne sme da pokaze klupsku, ili regionalnu, naklonost ni u jednom slucaju, jer ce to biti strogo sankcionisano.

Obezbedićemo Vam:

• Institucionalnu, logističku i tehničku podršku za ostvarivanje planiranih aktivnosti, kao i pomoć u pristupu obrazovnim ustanovama i radu sa školama
• Na mesečnom nivou pokrivene troškove telefona u vrednosti od 1500,00 din., interneta u vrednosti od 1.500,00 din. i kancelarijskog materijala po potrebi.
• Pokrivene putne troškove po potrebi službenih zadataka.
• Mogućnost da ostvarite lični i profesionalni napredak i kasnije srazmerno kvalitetu Vašeg anganžmana dobijete preporuke od SAAF.
• Upotrebu opreme SAAF neophodne za obavljanje svih postavljenih zadataka
• Priznanja i stimulacije za Vaše volontere
• Priznanja i stimulacije za Vas
• Mogućnost da vremenom osnujete stalni tim kojim biste rukovodili

Ukoliko smatrate da ste Vi prava osoba za ovu poziciju potrebno je da nam pismeno dostavite svoj CV i plan rada za naredne četiri godine kao Koordinatora za školski sport i omladinske i dečije programe SAAF, sa jasno određenim ciljevima, metodama sprovođenja i vremenskim rokovima, na dve A4 stranice u elektronskoj formi na: office@saaf.rs do 23. oktobra 2014. godine.