Formiranje Saveza američkog fudbala Beograda

1128

U petak 01.04. u Beogradu održan je prvi sastanak beogradskih klubova koji imaju za cilj formiranje i funkcionisanje Saveza američkog fudbala Beograda. Sastanku su prisustvovali predstanici svih beogradskih klubova: Beograd Blue Dragons, Beograd Vukovi, Mladenovac Forestlanders, Zemun Highlanders i Obrenovac Sky Thunders. Pored predstavnika klubova sastanku je prisustvovao i predsednik SAAF-a Vuk Dinčić.

Pored odluke o formiranju na satanku je razgovarano o ciljevima i zadacima u narednom periodu a na sledećem sastanku biće izabrani organi Saveza. Plan Saveza je da se uz saranju sa Sportskim savezom Beograda bavi razvojem i promocijom američkog fudbala, razvojem infrastrukture potrebne za američki fudbal i razvojem fleg i juniorskog fudbala.