Klinika za sudije američkog fudbala

593

U Beogradu će 20. i 21. februara u saradnji Srpske asocijacije američkog fudbala i Centralno-evropske lige u američkom fudbalu biti organizovana klinika za sudije.

Dvadesetak domaćih arbitara i desetak iz inostranstva će tokom dvodnevnog rada usavršavati donošenje odluka prilikom igre dodavanjem, igre trčanjem, tzv. “specijalnih” situacija, a posebnu pažnja obratiće se na nove izmene u pravilima, kao i na analizu prethodne sezone.

Nove sudije će, po završetku klinike, na osnovu pređašnjeg znanja i novog iskustva stečenog tokom predavanja koja će biti održana u hostelu “Tis”, polagati završni test.

SAAF će i u narednom periodu održavati redovne klinike za sudije u američkom fudbalu.