Dozvole za takmičarsku sezonu za jesenja takmičenja 2016

Za dobijanje Dozvole za takmičarsku sezonu za jesenja takmičenja SAAF 2016 prema Pravilniku o dozvolama za sezonu potrebno je:

1. Podneti molbu za dobijanje Dozvole Nadležnom organu za izdavanje dozvole za sezonu, najkasnije do 14. septembra 2016. godine. Dostavljanjem molbe za izdavanje Dozvole, klub je istovremeno podneo i Prijavu za takmičenje.

Preuzimanje obrasca molbe: Word PDF

2. Dostaviti izjavu zastupnika kluba o obezbeđenosti finansijskih sredstava neophodnih za učešće u nastupajućoj takmičarskoj sezoni, u skladu sa Članom 3. Pravilnika o dozvolama za sezonu Srpske asocijacije američkog fudbala. Nadležnom organu za izdavanje dozvole za sezonu, najkasnije do 14. septembra 2016. godine.

Preuzimanje obrasca izjave: Word PDF

3. Navedena dokumenta dostaviti u elektronskoj formi na e-mail adresu Nadležnog organa za izdavanje dozvole za sezonu, komesar@saaf.rs, a originalnu dokumentaciju dostaviti poštom na adresu: Srpska asocijacija američkog fudbala, Topličin venac 19-21, 11000 Beograd, Srbija.

4. Taksa za izdavanje Dozvole se ne naplaćuje.

Pre dostavljanja molbe za dobijanje Dozvole za sezonu potrebno je proveriti:

• Da klub nema neizmirenih finansijskih obaveza prema Srpskoj asocijaciji američkog fudbala.
• Da klub nema neizmirenih finansijskih obaveza prema drugim klubovima, igračima ili trenerima po odlukama Arbitražne komisije Srpske asocijacije amerčkog fudbala.
• Da klub nema neizmirenih finansijskih obaveza po odlukama nadležnog disciplinskog organa Srpske asocijacije amerčkog fudbala.

Pored svih navedenih uslova, neophodno je da je klub registrovan u skladu sa Zakonom o sportu i ostalim važećim aktima Republike Srbije, da je klub član Srpske asocijacije američkog fudbala i da ispunjava sve predviđene uslove za registraciju (minimalni broj igrača ukoliko je predviđeno, licenciran trener američkog fudbala).

Nakon isteka roka za podnošenje dokumentacije za Dozvolu za sezonu (Molba i Izjava) klubu koji ispunjava sve neophodne uslove biće izdata Dozvola za sezonu. U suprotnom, klub će biti obavešten putem elektronske pošte o eventualnim nedostacima i biće mu odobren naknadni rok od 48 sati da prikupi dokumentaciju koja mu nedostaje.

Pravilnik o dozvolama za sezonu SAAF-a: PDF