Branko Vučinić novi predsednik SAAF

4995
Foto: Dragan Zabunović

Branko Vučinić izabran je za novog predsednika Srpske asocijacije američkog fudbala na Redovnoj izbornoj skupštini SAAF, koja se održala 24. decembra u Beogradu.

Vučinić je dobio podršku većine predstavnika klubova s pravom glasa koji su prisustvovali sednici skupštine (22 za i 1 uzdržan), te tako dobio mandat da u naredne četiri godine vodi krovnu organizaciju američkog fudbala u Srbiji.

U svom izlaganju plana i programa rada novi predsednik SAAF istakao je dva cilja: uspostavljanje i osnaživanje trenerske organizacije i direktno u vezi s tim stvaranje srpske škole američkog fudbala.

– Ono što smo u prethodnih više od 10 godina uneli u naš sport želimo da institucionalizujemo i da stvorimo jedan okvir u kojem će se razvijati igrači američkog fudbala – naglasio je Branko Vučinić.

– Naš proizvod su utakmice i to je ono što možemo da „prodajemo”. Da bismo to postigli, naša misija će biti da unifermišemo sva naša takmičenja, da svi klubovi imaju iste lance, isto iscrtane terene i slično. Želimo da pomognemo klubovima u ostvarivanju tog cilja, kako bi i oni sami mogli da više zainteresuju potencijalne sponzore i tako dođu do više finansijskih sredstava – izjavio je novi predsednik SAAF.

Govoreći o svom programu, Branko Vučinić je naveo dalje unapređenje kako seniorskih, tako i omladinskih takmičenja, te je u tom smislu najavljeno i formiranje arena lige i proširenje fleg takmičenja mladih za uzrast do 9, 11 i 13 godina. Jedna od zanimljivih novina jeste i pokretanje „srpske akademije američkog fudbala”, događaja koji bi, prema Vučinićevim rečima, trebalo da postane najvažniji dan u godini za američki fudbal u Srbiji, a koji bi okupljao trenere i igrače, posebno mlade uzrasta do 15, 17 i 19 godina.

Timski duh i kult reprezentacije nastaviće da se neguje i naravno poboljšava, što podrazumeva kontinuitet okupljanja i igranje prijateljskih mečeva, bez obzira na takmičarski kalendar na svetskom i evropskom nivou.

Branko Vučinić je svojim planom i programom rada predvideo i razvoj i unapređenje organizacione infrastrukure Asocijacije, koja podrazumeva neke nove uloge (komesar za delegate, operativni menadžer, menadžer za opremu, PR saveza i lekarska komisija SAAF), kao i nastavak saradnje sa američkom ambasadom kroz projekat „Američki fudbal za sve”.

BIOGRAFIJA BRANKA VUČINIĆA

Branko Vučinić je rođen 17. 3. 1988. godine u Beogradu. Osnovne akademske Međunarodne studije završio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je 2013. godine u Bonu, Republika Nemačka, na temu „Uticaj Rusije na energetsku bezbednost Evrope”.

Od 2013. godine radi u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije u Sektoru za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pokriva oblasti energetike, saobraćaja, elektronskih telekomunikacija i transevropskih mreža. Početkom 2016. godine prelazi u konsultantsku firmu Eptisa DOO, koja je deo internacionalne kompanije Eptisa Servicios de Ingenieria S.L., gde radi kao konsultant na evropskim projektima. Jedan je od osnivača Regionalnog seminara politikologa, najvećeg strukovnog okupljanja politikologa u Evropi.

Direktor srpske reprezentacije postaje 2010. godine i za vreme njegovog upravljanja nacionalna selekcija ulazi među osam najboljih u Evropi i 15 najboljih na svetu. Tokom 2017. godine obavljao je funkciju Izvršnog direktora SAAF.

Na sednici skupštine izabrani su novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora, a oni su:

  • UO SAAF: Nenad Kovač, Živorad Vasić, Rade Rakočević, Mihailo Janković, Dragan Zabunović, Siniša Bralić, Marko Dašić, Veljko Petrović i Branko Vučinić;
  • NO SAAF: Dejan Simić, Željko Jovanov i Nemanja Simeunović.

Dugogodišnjem fotografu i snimatelju Srpske asocijacije američkog fudbala Draganu Zabunoviću uručena je posebna nagrada kao dar i zahvalnost za svoj predan volonterski i entuzijastični rad.