Dostupna Speak Up! aplikacija za prijavu kršenja antidoping pravila

1459

Svetska antidoping agencija (WADA) pokrenula je digitalnu platformu Speak Up! za prijavu kršenja antidoping pravila, ali i sumnju na doping. Aplikacija je namenjena svima, kako sportistima, tako i drugima.

Reč je o potpuno bezbednoj platformi koja omogućava da svako ko otkrije, identifikuje, bude svedok ili sazna da se krše antidoping pravila, kao i ukoliko ima osnovanu sumnju na doping, može to da prijavi putem aplikacije Speak Up! koja je besplatna i dostupna u veb-prodavnicama Google Play i Apple Store.

Svetska antidoping agencija je pojasnila da u procesu prijave kršenja pravila postoje dve kategorije. Osoba može biti „doušnik” ili „insajder”. Doušnici nakon prijave mogu prekinuti dalju saradnju sa Agencijom, dok insajderi nastavljaju da dalje sarađuju, sklapajući poseban sporazum koji nudi dodatna prava navedena u dokumentu Whistleblower Program and Policy (PDF).

Ginter Janger, direktor sektora za istražne radnje u Svetskoj antidoping agenciji, istakao je da je njegova uloga u ovom procesu da osigura tajnost svih dostavljenih informacija, kao i da svi navodi budu detaljno istraženi.

– Takođe, lica koja se sporazumom obavežu na saradnju sa Agencijom, biće konstantno obaveštavana o toku istrage, a povrh svega, njihova prava biće potpuno zaštićena, u skladu sa sporazumom – rekao je Janger.

Za više informacija o digitalnoj platformi Speak Up! posetite stranicu: SpeakUp.WADA-ama.org.

Izvor: WADA