Zorica Hofman izabrana za ITC menadžera u IFAF

1953

Povećala se „kolonija“ Srba u međunarodnim institucijama američkog fudbala za još jednog člana, pošto je Zorica Hofman izabrana za ITC menadžera u IFAF, koja će biti zadužena za rad sa Internacionalnim transfer karticama.

Zorica trenutno obavlja dužnost Generalnog sekretara SAAF i Komesara za takmičenje SAAF, a sada će kroz odobravanje Internacionalnih transfer kartica biti zadužena za transfere igrača između država. Inače, Internacionalne transfer kartice (ITC) predstavljaju vid uređenja transfera igrača na međunarodnom nivou, kroz obezbeđivanje sigurnosti da igrači koji napuštaju neki klub imaju i odgovarajuće potrebne papire za odlazak.

ITC su obavezne za sve igrače širom sveta, koji žele da pređu iz jedne federacije u drugu.

Takođe, još jedno priznanje za Zoricu Hofman i Srpsku asocijaciju američkog fudbala predstavlja i poziv za rad u WDC, od strane menadžmenta IFAF World development tima.

Na taj način, Zorica Hofman je postala šesti član Srpske asocijacije američkog fubdala koji je dobio mestu u nekom od međunarodnih organa američkog fudbala u poslednjih manje od mesec dana.