Krune promovišu sport i zdrav život po školama

507

Kraljevački klub ovih dana sprovodi promociju američkog fudbala po osnovnim i srednjim školama, sa ciljem da regrutuje što više dece i mladih u svoje selekcije. Pored toga Kraljevske Krune nastavljaju da daju svoj doprinos i dodatnu podršku školama u borbi protiv bolesti zavisnosti.

Već tri godine unazad klub američkog fudbala Kraljevo Royal Crowns sarađuje sa školama u Kraljevu na promociji i primeni аmeričkog fudbаlа kаo dodаtne sportske аktivnosti u školskim ustаnovаmа. Ovaj progrаm je između ostalog i doprinos Nаcionаlnoj strаtegijji rаzvojа sportа i revitаlizаcije školskog sportа i аfirmаcije školskih sportskih аktivnosti u Srbiji. Kroz sаrаdnju škole i kraljevačkog klubа аmeričkog fudbаlа sprovode se promocije ovog sporta u okviru časova fizičkog vaspitanja, a ujedno ide se i na formiranje školskih fleg fudbal timova, od ove godine i muških i ženskih. Krune očekuju da i ove godine uključe što više školske omladine i dece u aktivno bavljenje sportom.

Koordinator promocije američkog fudbala je Kristijan Zabunović, raningbek Kruna, koji je i prošle godine uspešno sprovodio ovaj program u Kraljevu, koji iznosi na koji način animira učenike da se uključe:

– Tokom promocija pokušavamo da učenicima bude što interesantije i zabavnije, da dožive taj čas fizičkog kao obavezu i moranje. Ujedno nastojimo da informišemo učenike o američkom fudbalu, trudeći se da im što više približimo taj sport. Sa decom sve ide lagano, ali ponekada je problem objasniti njihovim roditeljima da je fleg fudbal bezkontaktni sport, te da je kao takav prilagođen deci. Sto se tiče srednjoškolaca njima sažetije i direktnije predstavimo američki fudbal, jer su stariji i lakše shvataju, te je sa njima moguć malo ozbiljniji pristup. Sve u svemu pokušavamo da uz informisanje i kroz zabavu, edukujemo o američkom fudbalu i privučemo što više novih igrača.

Zabunović takođe iznosi svoja očekivanja od predstojećeg ciklusa promocija po osnovnim i po srednjim školama:

– Imam velika očekivanja, na osnovu iskustava od prošle godine kada smo imali veoma uspešne promocije po osnovnim školama i kada je rezultat bio priliv velikog broja igrača, koji su ove sezone činili okosnicu fleg tima. Što se tiče srednjih škola mislim da će i tu biti veliki odziv, jer je naš klub poslednjih godinu dana mnogo radio na marketingu američkog fudbala, i supeli smo da budemo jedan od najpopularnijih klubova u Kraljevo, čemu je doprineo i veliki broj akcija, a naravno i  dobri rezultati u seniorkoj i fleg selekciji”.

Saradnja sa školama, osim ovog sportskog segmenta se proširila i na još jedan stalan program Kraljevskih Kruna: “Sportom protiv droge (alkoholizam, narkomanija, pušenje)”. Ovoga puta kraljevački klub je, u saradnji sa Srpskim društvom za borbu protiv bolesti zavisnosti, poklonio i po primerak knjige “Bolesti zavisnosti”, školskim bibliotekama kraljevačke Gimnazije, Elektrotehničko-saobraćajne škole “Nikola Tesla”, Medicinske škole, Ekonomsko-trgovinske škole i osnovne škole “Jovo Kursula”. U planu je da se pokloni po primerak i svim preostalim bibliotekama srednjih i osnovnih škola u Kraljevu. Autor knjige “Bolesti zavisnosti” je eminentni stručnjak iz ove oblasti, neuropsihijatar Dr Dragoslav Nikolić. Cilj ove akcije je da se što više školske omladine i dece upozna sa opsanostima zloupotrebe narkotika i da na taj način Kraljevske Krune daju još jedan doprinos u prevenciji i promovisanju zdravih stilova života. Inače, Krune su u saradnji sa udruženjem “Prevent” iz Novog Sada, juna ove godine već organizovale tribina pod nazivom „Sportom protiv droge“, na kojoj je mladima govorio poznati psihijatar Dr Nebojša Baračkov, o prevenciji narkomanije.

Godinama unazad ovakav vid aktivnosti Kraljevskih Kruna u kraljevačkim školama se pokazao kao dobar način popularizacije i uključivanja u najmlađih američki fudbal. Još od 2007. godine, Krune su prisutne u školama i odatle regrutuju igrače.  U kraljevačkom klubu kažu da su “Sportom protiv droge”, kao i afirmacija školskih sportskih aktivnosti kroz uključivanje najmlađih u fleg i juniorske timove, njihovi stalni program. Potreba za ovim programima i jeste stalna, kako zbog uključivanja što većeg broja mladih i dece u bavljenje američkim fudbalom, tako i kao permanentna borba za zdravlje i pravilan razvoj mladih i dece.