Nova snaga za nove ideje

437
Vuk Dinčić

Na Skupštini Srpske asocijacije američkog fudbala u Vrdniku, održanoj u sjajnoj organizaciji kluba američkog fudbala Vrbas Hunters, izabrano je novo rukovodstvo SAAF-a i donet novi Statut koji će u mnogome podići nivo organizacije ovog sporta u našoj zemlji, ali i omogućiti nove vidove funkcionisanja unutar same Asocijacije.

Za novog predsednika Srpske asocijacije američkog fudbala izabran je Vuk Dinčić, a novi Upravni odbor, pored predsedavajućeg, čine i Miloš Gagić, Simo Koprivica, Goran Nišavić, kao i predstavnici dve ugledne kompanije, direktori marketinga Laste i Arene Sport, Goran Topalović i Nenad Dejanović.

Novim Statutom je, između ostalog, predviđeno osnivanje Zajednica klubova, koje će pored ostalog brinuti o propozicijama i pravilima takmičenja, zatim Zajednica trenera, koji će se organizovati radi izražavanja i obavljanja stručnih i vaspitno-obrazovnih aktivnosti u američkom fudbalu a radiće na razvoju, omasovljenju i unapređenju ovog sporta u našoj zemlji. Zajednica sudija američkog fudbala ubuduće će brinuti i o omasovljenju kadrova, ali i na dodatnom i konstantnom unapređenju njihovog znanja.

Na sednici Skupštine, kojoj je prisustvovalo 12 od 15 punopravnih članova Asocijacije, kao i predstavnici nekih od pridruženih članova SAAF-a, jedna od utvrđenih aktivnosti je i nova juniorska liga koja će početi ove jeseni. Srpska asocijacija američkog fudbala je jednoglasno donela odluku da se pozivi za ovo masovno takmičenje mladih nada američkog fudbala upute i klubovima koji trenutno nisu članovi SAAF-a.

Srpska asocijacija američkog fudbala je ovom prilikom izrazila veliku zahvalnost dosadašnjem, prvom predsedniku SAAF-a Željku Jovanovu, za sve učinjeno od nastanka Asocijacije, u februaru 2009. godine. Izveštaj o radu, u kome se pošlo od analiza formiranja Asocijacije od strane devet klubova, preko prve Superlige koja je počela samo mesec dana kasnije, zatim domaćinstva predsedniku Svetske asocijacije američkog fudbala Tomiju Vajkingu, do povećanja broja klubova do čak 20, kao i ovogodišnje aktivnosti u vidu dva ranga seniorskog takmičenja, fleg lige, nadmetanja u arena fudbalu i predstojeće juniorske lige, razlog su što je Jovanov, koji će ostati aktivan u SAAF-u, sa svoje dosadašnje pozicije ispraćen aplauzom koji je samo deo zahvalnosti svih članova Srpske asocijacije američkog fudbala za sve što je od osnivanja učinio za nju.